Ing. Vladimír Ochotný:

Absolvování inženýrského studia na VUT v Brně, FE, obor Elektroenergetika.

Nepřetržitá technická praxe od roku 1991 při přípravě a realizaci významných energetických projektů v ČR i zahraničí.

Autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb. v oborech:

  • Technologická zařízení staveb
  • Energetické auditorství
  • Požární bezpečnost staveb

V seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem 1200887.

 

Držitel platného osvědčení o absolvování zkoušky ve smyslu §14 Vyhl. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice pro §8 a §10 na el. zařízení do 1000 V, nad 1000 V a na hromosvodech (činnosti na el. zařízení prováděné dodavatelským způsobem, řízení provozu, samostatné projektování a řízení projektování) a následně dle §7 NV 194/2022 Sb.