2016

Vypracování energetických auditů:

 • Energetický posudek: „Zvýšení energetické účinnosti výrobní haly BEST" - Best – Business, a.s.
 • Stanovisko energetického auditora pro „Závěrečné vyhodnocení akce REKONSTRUKCE KOTLE K1, K2 A ROZVODŮ CZT V ŽATCI – změna 12/2014“ - Žatecká teplárenská, a.s.
 • Stanovisko energetického auditora na akci „REKONSTRUKCE TECHNOLOGICKÉHO PAROVODU 1,4 MPa FATRA – SNÍŽENÍ DISTRIBUČNÍCH ZTRÁT – výměna v části nadjezdu u areálu Continental Barum“ - Teplárna Otrokovice a.s.
 • Energetický audit pro objekty v majetku SAKO Brno, a.s. - SAKO Brno, a.s.
 • Stanovisko energetického auditora na akci „Rozšíření distribuční sítě CZT Kvítkovice I“ - Teplárna Otrokovice a.s.
 • Zprávy o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie - Povodí Odry, státní podnik: VHP Jeseník, VHP Krnov, PZ Suchdol, PD Opava
 • Energetické audity - Povodí Odry, státní podnik: Správa SP Ostrava (vč. laboratoří), Správa závodu SP  Frýdek-Místek, PD Opava, VHP Skotnice, VD Morávka, VD Žermanice, VD Kružberk, VD Slezská Harta
 • Kontrola a vypracování zprávy o kontrole klimatizačních systémů:  hala „A“, hala „B“ - Tyco Fire & Security Czech Republic s.r.o.
 • Energetický posudek „ZÁVOD NA VÝROBU KOVOVÝCH STŘÍŽKŮ, MONEA COIN TECHNOLOGY s.r.o.“ - Bucek s.r.o.
 • Průkaz ENB „Novostavba polyfunkčního domu Šlapanice“ - Point4u, s.r.o.
 • Průkaz ENB a posudky EA pro 3 obchodní centra – Mydat, spol. s r.o.
 • 31 dalších průkazů ENB

Vypracování projektové dokumentace:

 • Koncepční projekt  „Elektrotechnologické zařízení PVE Ipeľ“ - ČKD Blansko Engineering, a.s.
 • Aktualizace MPP EKO – AQUATIS a.s.
 • MPP EDA (část elektro a MaR), 1. milník – ČEZ, a.s.
 • Studie hodnotící vhodnost technického řešení, navrženého v rámci instalace třetí spalovenské linky kotle K1 na SAKO Brno, a.s. - TENZA, a. s.

Konzultační činnosti:

 • Projednání koncepce PVE Ipeľ – AQUATIS, a.s., ČKD Blansko Engineering, a.s.
 • Konzultace při přípravě projektu VE SONG QUANG/Vietnam – Mavel, a.s.

2015

Outsourcing:

 • Pozice hlavního inženýra projektu na významném projektu v teplárenství

Vypracování energetických auditů:

 • Posudek EA - rekonstrukce CZT Moravan - Teplárna Otrokovice a.s.
 • Aktualizace EA: "Rozšíření distribuční sítě CZT Kvítkovice I" - Teplárna Otrokovice a.s.
 • Energetický audit: „Logistické centrum Brno“ – SITA CZ a.s.
 • Energetický audit: „Logistické centrum Boskovice“ – SITA CZ a.s.
 • Energetický audit: „Logistické centrum Olomouc“ – SITA CZ a.s.
 • Energetický audit: „Spalovna Zlín“ – SITA CZ a.s.
 • Průkaz ENB pro 84 objektů – Kaufland Česká republika v.o.s.
 • Průkaz ENB a posudky EA pro 6 obchodních center – Mydat, spol. s r.o.
 • 21 dalších průkazů ENB

Vypracování projektové dokumentace:

 • Aktualizace MPP EHN – AQUATIS a.s.
 • MPP EDS (část elektro a MaR) – ČEZ, a.s.
 • Studie o účinku přepětí a úderu blesku na VD Slezská Harta a VD Kružberk – Povodí Odry, státní podnik

Konzultační činnosti:

 • Posouzení vibračního chování TG2 EDS – ČEZ, a.s.
 • Technický audit TH TS Humpolec

2014

Outsourcing:

 • Pozice hlavního inženýra projektu na významném projektu v teplárenství

Vypracování energetických auditů:

 • Energetický audit: "Rozšíření distribuční sítě CZT Kvítkovice I" - Teplárna Otrokovice a.s.
 • Energetický audit: "REKONSTRUKCE KOTLE K1, K2 A ROZVODŮ CZT V ŽATCI – změna 12/2014" - Žatecká teplárenská, a.s.
 • Průkaz ENB: „KAD CENTRUM VRCHLABÍ"
 • Průkaz ENB: „Novostavba polyfunkčního domu Šlapanice"
 • Průkaz ENB: „Bytový dům Brno"
 • Průkaz ENB: "Administrativní budova Slavkov"
 • 27 dalších průkazů ENB

Vypracování projektové dokumentace:

 • Spolupráce na dokumentaci pro posouzení vlivu na ŽP pro energetický zdroj spalující biomasu

Konzultační činnosti:

 • Poradenská činnost pro Žateckou teplárenskou, a.s.
 • Technická pomoc pro Teplárnu Otrokovice a.s.

2013

Outsourcing:

 • Technický dozor investora na stavbách v celk. objemu 30 mil. Kč / rok 2013

Inženýrské činnosti:

 • Vyřizování územního souhlasu na akci „Výstavba přípojky VVN 110 kV z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“ – Banar, s.r.o.

Vypracování energetických auditů:

 • Energetický audit: "Rekonstrukce a ekologizace (odsíření) kotle K1 + rekonstrukce CZT (VS1, VS4) - Žatecká teplárenská, a.s.
 • Energetický audit: "Rekonstrukce a ekologizace (odsíření) kotle K2 - Žatecká teplárenská, a.s.
 • Energetický audit akce: „Rekonstrukce CZT v areálu Moravanu Otrokovice“ – Teplárna Otrokovice, a.s.
 • Energetický audit akce: „Parovod FATRA“ – Teplárna Otrokovice, a.s.
 • Energetický audit akce: „Areál STT Napajedla“ – Teplárna Otrokovice, a.s.
 • 11 průkazů ENB
 • Průkazy ENB pro objekty SAKO Brno, a.s.
 • Vypracování posudků energetického auditora a výpočtu úspor emisí pro investiční akce v rámci žádosti o přidělení bezplatných povolenek – United Energy, a.s.

Vypracování projektové dokumentace:

 • Havarijní plán držitele licence na výrobu elektřiny - Teplárna Otrokovice a.s.
 • Spolupráce na studii a dokumentaci EIA pro nový zdroj na biomasu - Tenza, a.s.
 • Provozní předpisy "Teplárna Mydlovary - Energoblok na biomasu TMY2" - Tenza, a.s.
 • Předpis pro údržbu VS na akci „Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice Lovochemie, a.s.“ - Tenza, a.s.
 • Projekt pro Najetí na akci „Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice Lovochemie, a.s.“ - Tenza, a.s.
 • Provozní předpisy na akci „Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice Lovochemie, a.s.“ - Tenza, a.s.

Vypracování studií:

 • Studie připojitelnosti – navýšení příkonu na stávající přípojce 22 kV FERAMO Brno – Banar, s.r.o.

Konzultační činnosti:

 • Technické konzultace, United Energy, a.s. – příprava projektu EVO Komořany
 • Školení obsluhy na projektu „Vybavení, modernizace a zavedení čistých technologií v energetice Lovochemie, a.s.
 • Spolupráce při návrhu VN částí vyvedení výkonu vodních elektráren – Mavel, a.s.

2012

Outsourcing:

 • Technický dozor investora na stavbách v celk. objemu 40 mil. Kč / rok 2012

Inženýrské činnosti:

 • Vyřizování územního souhlasu na akci „Výstavba přípojky VVN 110 kV z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“ – Banar, s.r.o.

Vypracování energetických auditů:

 • Energetický audit haly ocelových konstrukcí v KPS Brno v majetku FIRESTA – Fišer
 • Energetický audit MVE Rájec – Mavel, a.s.
 • Průkaz ENB budovy OC Mydat, spol. s r.o.
 • 12 průkazů ENB

Vypracování projektové dokumentace:

 • Oznámení záměru podle přílohy č. 3 k zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí pro záměr: „Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“ – Banar, s.r.o.
 • Projektová dokumentace pro územní řízení: „Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“ – Banar, s.r.o.
 • Realizační projektová dokumentace: „Výstavba kabelové přípojky VVN 110 kV, z rozvodny E.ON Distribuce v Brně Komárově do areálu FERAMO Brno, Vodařská 15“ – Banar, s.r.o.
 • Provozní předpis a předpis pro údržbu pro Teplárnu Mydlovary – Tenza, a.s.
 • Plán krizové připravenosti zdroje poskytujícího podpůrné služby PS – Teplárna Kyjov, a.s.
 • Plán krizové připravenosti zdroje poskytujícího podpůrné služby PS – Teplárna Otrokovice, a.s.

Konzultační činnosti:

 • Technické konzultace, United Energy, a.s. – příprava projektu EVO Komořany
 • Spolupráce při návrhu VN částí vyvedení výkonu vodních elektráren, přejímky elektrických strojů u výrobců (hydroalternátory) – Mavel, a.s.

2011

Outsourcing:

 • Technický dozor investora na stavbách v celk. objemu 60 mil. Kč / rok 2011

Inženýrské činnosti:

 • Komplexní inženýrské činnosti na akci ČEPS, a.s. - Oprava zhlaví V424

Vypracování energetických auditů:

 • EA OD Kaufland (50 objektů)
 • EA budovy OC Mydat, spol. s r.o.
 • 10 průkazů ENB
 • Provedení jednorázové kontroly kotlů – Tyco Ráječko
 • Provedení jednorázové kontroly kotlů – SKS Blansko

Vypracování projektové dokumentace:

 • Dokumentace prevence výbuchu, Teplárna Otrokovice a.s.
 • Studie HAZOP dle IEC 61882:2001 pro VE Polock v Bělorusku, MAVEL, a.s.

Vypracování studií:

 • Studie proveditelnosti - navýšení příkonu průmyslového areálu – kabelová přípojka VVN + zapouzdřená rozvodna 110 kV, Banar, s.r.o.

Konzultační činnosti:

 • Posouzení podnikatelského záměru energetické společnosti
 • Technické konzultace, United Energy, a.s.

2010

Outsourcing:

 • Technický dozor investora na stavbách v celk. objemu 300 mil. Kč / rok 2010

Inženýrské činnosti:

 • Komplexní inženýrské činnosti na akci ČEPS, a.s. - Oprava zhlaví V424

Vypracování energetických auditů:

 • EA OD Kaufland (32 objektů)
 • 12 průkazů ENB

Vypracování projektové dokumentace:

 • Provozní předpisy ČEZ, a.s. EVD, elektrárna Kamýk

Vypracování studií:

 • Studie optimalizace energetického hospodářství s výrobou cca 400 tis.GJ/rok

2009

Outsourcing:

 • Technický dozor investora na stavbách v celk. objemu 300 mil. Kč / rok 2009

Inženýrské činnosti:

 • Komplexní inženýrské činnosti na akci ČEPS, a.s. - TR Lískovec, výměna odpojovačů v polích ADA02, 03

Vypracování energetických auditů:

 • 7 posudků energetického auditora na solární systémy
 • 6 průkazů ENB
 • EA - rekonstrukce kotlů K1,2 v Teplárně Přerov (Dalkia)
 • EA - obchodní centrum se službami - Žďár n. Sázavou (Kaufland)
 • Zpráva o kontrole klimatizačních systémů v areálu Celestica
 • Zpráva o pravidelné kontrole kotlů v areálu Celestica

Vypracování projektové dokumentace:

 • Provozní předpisy PVE Dlouhé Stráně - 2. etapa
 • Projekt pro SP - vyvedení výkonu 2 x KJ 500 kWe (Energoaqua Rožnov)
 • Aktualizace provozních předpisů VE Slapy

Vypracování studií:

 • vypracování výpočtů chodu sítě pro 6 studií připojitelnosti FVE

2008

Outsourcing:

 • Technický dozor investora na stavbách v celk. objemu 400 mil. Kč / rok 2008

Vypracování energetických auditů:

 • 9 posudků energetického auditora na solární systémy

Vypracování projektové dokumentace:

 • Provozní předpisy PVE Dlouhé Stráně - 1. etapa
 • Projekt pro SP - TOT, záložní zdroj 20 tp/h, 3,5 MPa, 320st. C
 • Realizační projekt fotovoltaické elektrárny 504 kWp
 • Projekt pro SP fotovoltaické elektrárny 600 kWp vč. kioskové trafostanice
 • Projekt pro SP fotovoltaické elektrárny 1500 kWp

Vypracování studií:

 • 9 návrhů fotovoltaických elektráren - posouzení lokalit, vyplnění žádostí o připojení
 • Studie proveditelnosti opatření pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny na zdroji s výrobou 330 tis.GJ/rok

2007

Outsourcing:

 • Pozice Project Manager při výstavbě turbosoustrojí s kondenzační odběrovou turbinou 6MWe
 • Pozice Project Manager při výstavbě turbosoustrojí s protitlakou odběrovou turbinou 6MWe

Vypracování energetických auditů:

 • Energetický audit: „Energocentrum v průmyslovém areálu Kolín“; (kotel na biomasu 20 MWt, parní turbina 4,7 MWe)
 • Energetický audit: „Projekt výstavby FVE 5 MWp v lokalitě Brodek u Přerova“
 • Posudek EA: Solární systém pro ohřev TUV v RD Ivanovice, Brno
 • Posudek EA:  Solární systém pro ohřev TUV v RD Štěchov
 • Posudek EA: Instalace tepelného čerpadla v RD Velké Opatovice

Vypracování projektové dokumentace:

 • Provozní předpisy VE Slapy
 • Basic Design a realizační PD pro rozšíření rozvoden 6kV v Hradci Králové - část elektro + MaR
 • Realizační PD pro instalaci trafostanice 22/0,4 kV v Lipůvce

Vypracování studií:

 • Studie proveditelnosti: „Energocentrum v průmyslovém areálu Kolín“