Ing. Vladimír Ochotný:

Absolvování inženýrského studia na VUT v Brně, FE, obor Elektroenergetika.

Nepřetržitá technická praxe od roku 1991 při přípravě a realizaci významných energetických projektů v ČR i zahraničí.

Autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb. v oborech:

  • Technologická zařízení staveb
  • Energetické auditorství
  • Požární bezpečnost staveb

V seznamu autorizovaných osob ČKAIT veden pod číslem 1200887.

Energetický auditor dle zákona 406/2000 Sb., zapsán na seznamu EA na Ministerstvu průmyslu a obchodu pod pořadovým číslem 107, s oprávněním provádět:

  • Energetický audit
  • Průkazy ENB
  • Kontroly kotlů a rozvodů tepelné energie
  • Kontroly klimatizace

Obhájil oprávnění pro všechny výše uvedené činnosti úspěšným složením zkoušky v rámci průběžného vzdělávání energetických specialistů: 28.2.2014, 3.3.2017 (na další 3 roky)

Držitel platného osvědčení o absolvování zkoušky ve smyslu §14 Vyhl. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice pro §8 a §10 na el. zařízení do 1000 V, nad 1000 V a na hromosvodech (činnosti na el. zařízení prováděné dodavatelským způsobem, řízení provozu, samostatné projektování a řízení projektování).